Muzyka

O nas

Rekolekcje, wykonywanie i promocja muzyki chrześcijańskiej oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Te hasła są dla nas najważniejsze.

Image

Jesteśmy przekonani o sile muzyki, która staje się narzędziem kształtowania charakteru, edukacji emocjonalnej i duchowej przemiany młodych ludzi.

Po ponad 15 latach pracy związanej z oprawą muzyczną w Kościele m.in. podczas Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie i Mszy Świętych dziecięcych, jako grupa ponad dwudziestu muzyków oraz pasjonatów, postanowiliśmy powołać do życia fundację o nazwie „formacja Jego”.

Tworzymy i wykonujemy muzykę chrześcijańską. Dzielimy się jej przesłaniem podczas rekolekcji, Mszy Świętych oraz warsztatów, a także prób zespołów organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Jesteśmy przekonani o sile muzyki, która staje się narzędziem kształtowania charakteru, edukacji emocjonalnej i duchowej przemiany młodych ludzi.

Organizujemy bezpłatne lekcje muzyki dla dzieci, które nie tylko uczą podstaw teorii i praktyki muzycznej, ale także pomagają w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych. Dzieci uczą się pracy w grupie, wytrwałości, a także zdobywają pewność siebie podczas publicznych występów.

Kolejnym ważnym elementem działalności fundacji są warsztaty muzyczne dla młodzieży. Ich uczestnicy mają okazję do nauki gry na różnych instrumentach, komponowania muzyki oraz doskonalenia technik wokalnych. Warsztaty nie tylko rozwijają umiejętności muzyczne, ale także zachęcają do dyscypliny, kreatywności i współpracy w grupie.

Promocja muzyki chrześcijańskiej jest trzecim filarem działalności fundacji "formacja Jego". Promujemy muzykę, która inspiruje, pociesza i przekazuje tradycyjne wartości. Dlatego razem z księżmi organizujemy rekolekcje i koncerty. Chętnie współpracujemy z parafiami rzymsko-katolickimi i grupami muzycznymi.

Fundacja „formacja Jego” nie tylko koncentruje się na realizacji edukacji muzycznej i promocji muzyki chrześcijańskiej, ale także wspiera działalność zespołu muzycznego, również noszącego nazwę "formacja Jego". Zespół jest sercem będący integralną częścią projektu fundacji, odgrywa znaczącą rolę w realizacji jej celów i misji.

Zespół „formacja Jego” powstał z potrzeby serca. Jego członkowie to profesjonaliści i pasjonaci muzyki. Wspólnie tworzą i wykonują utwory, które nie tylko odzwierciedlają bogactwo muzyki chrześcijańskiej, ale także stanowią medium do przekazywania Dobrej Nowiny. Wydanie płyty "Jesteś dla mnie" przez zespół stanowiło ważny krok w rozwoju fundacji. „formacja JEGO” jest również ważnym elementem projektu rekolekcyjnego prowadzonego przez fundację. W naszych parafiach lub gościnnie organizujemy wydarzenia, które łączą muzykę z duchową refleksją i rozwojem osobistym. Udział zespołu w tych wydarzeniach pozwala na głębsze zaangażowanie uczestników w proces rekolekcyjny, gdzie muzyka staje się mostem łączącym wiarę, sztukę i osobistą przemianę.

Płyta „Jesteś dla mnie” Wszystkie utwory, które znalazły się na naszej płycie są zachętą do postawienia sobie pytania – czy Bój jest najważniejszy w Twoim życiu?

Darowizny przekazane na rzecz fundacji „formacja Jego” mają duże znaczenie. Dzięki Twojej hojności fundacja może kontynuować i rozwijać muzyczne programy edukacyjne, oferować bezpłatne lekcje muzyki, organizować warsztaty i tworzyć nowe możliwości rozwoju młodych talentów. Twoje wsparcie finansowe pozwala rozwijać działalność zespołu, wydawać płyty i docierać z rekolekcjami do osób, które na nie czekają.

Zapraszamy Cię, dołącz do nas!

Ty też możesz stać się naszym Darczyńcą. Razem nieśmy nadzieję!

Image
Image